Wyświetl większą mapę

Adres parafii:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Odkupiciela w Wirku
ul. 1 Maja 291, 41-710 Ruda Śląska
tel. 32 245 57 40
e-mail: wirek@luteranie.pl

Numer konta bankowego:
54 1090 1812 0000 0001 1754 5980

Dokonując darowizny na cele kultu religijnego, możesz zmniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu o kwotę dokonanej darowizny. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.