12 września 2021 przeżywaliśmy uroczystość konfirmacji w Kościele w Rudzie Śląskiej. Pragniemy wszystkim konfirmantom życzyć Bożego prowadzenia i błogosławieństw.

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. IV Księga Mojżeszowa 6,24-26