PRACOWNICY

Duchowny

ks. Marcin Brzóska

Od 2015 roku Rada Parafialna w Wirku pracuje w składzie: ks. Marcin Brzóska – prezes
Stefania Wolska – kurator
Leszek Osmenda – sekretarz
Gabriela Nosal – skarbnik
Mariola Brojacz
Erwin Goleśny
Urszula Hałat
Andrzej Jurczyk
Henryk Mercik

Zuzanna Kubies – dyrygentka chóru i organistka
Gabriela Nosal – sekretarka, skarbnik
Marcin Klaus – kościelny